Ventilácia

Kvalitná ventilácia v rodinných domoch, bytoch, garážach, skladoch, hospodárskych budovách, školských a komerčných priestoroch zabezpečuje trvalý prísun čerstvého vzduchu do objektu a odvádza vydýchaný vzduch, zápach ( varenie, WC, odpadové systémy, …), vlhkosť z pivničných priestorov a strešného plášťa, znižuje tepelnú záťaž objektu, a tým zlepšuje tepelné pohodlie.

Niekoľkonásobná výmena vzduchu za hodinu má nezanedbateľný prínos pre zdravie užívateľov. V bežnom dome alebo byte by sa mal vzduch vymeniť cca. 4× za hodinu, v komerčných a výrobných priestoroch cca. 5× až 15× v závislosti od charakteru prevádzky.

Samotná ventilácia sa realizuje niekoľkými spôsobmi:

Pasívna ventilácia ventilačnými otvormi

Tento spôsob je najjednoduchší, ale má aj najmenšiu účinnosť. Využiva prirodzené prúdenie vzduchu cez ventilačné klapky a otvory, ktoré spravidla nie sú regulované. Výhodou sú nízke zriaďovacie náklady, nevýhodou nízka účinnosť.

Elektro – mechanická ventilácia

Rozšírený je spôsob ventilácie pomocou centrálneho elektromechanického ventilátora a sústav potrubí s výustkami – ventilačnými mriežkami. Výhodou je väčšia účinnosť oproti pasívnej ventilácii, nevýhodou vyššie zriaďovacie náklady a platba za energie, ktorá je priamo úmerná dobe chodu zariadenia a taktiež nižšiu účinnosť pri potrubí s malým priemerom a hlučnosť systému.

Ventilačné turbíny

Ventilácia pomocou ventilačných turbín spája niekoľko výhod. Pri správnom návrhu a inštalácii možno zároveň odvetrávať strešný plášť a pomocou ventilačných klapiek i priestory v obytnej časti domu. Turbína nevyžaduje žiadnu údržbu a po prvotných nákladoch – nákupu a inštalácie turbíny je jej prevádzka úplne zadarmo, pretože využíva prírodný ekologický zdroj energie – vietor. Jej chod je absolútne tichý a prevádzkové náklady sú nulové a to pri vysokej účinnosťi – 50 l nasávaného vzduchu za sekundu. Aby turbína pracovala maximálne efektívne, je nutné dodržiavať zásadu, pri ktorej platí, že vo vzduchu privádzaného cez ventilačné mriežky musí byť väčšie alebo rovné prierezu hrdla turbíny.

Ventilačné turbíny sú tiež výhodné všade tam, kde nie je možné inštalovať klimatizačné jednotky – jedná sa hlavne o podkrovné byty a rodinné domy. V letnom období predstavujú podkrovné priestory vysokú teplotnú záťaž, ktorá sa prejavuje tým, že z podkrovných priestorov sála teplo do obytných priestorov a významne znižuje tepelnú pohodu v objekte a preto čím je viac otvorov pre priechod vzduchu v stropnej časti, tým viac dochádza k prirodzenému prúdeniu vzduchu. V zimnom období sa ventilačné klapky zatvárajú, alebo sa nechá minimálna prestupnosť, aby nedocházalo k úniku tepla.

Odvetrávanie strešných plášťov

Vetranie strešných plášťov je nemenej dôležité. Vlhkosť, ktorá sa drží v jesenných, zimných a jarných obdobiach v atickej časti strechy, a ktorá narušuje tak drevené, ako i kovové časti striech, je odvádzaná vzdušným oplachom vo vnútry objektu. Odvetrávať sa dajú všetky typy striech (ploché, šikmé ) so všetkými typmi krytiny, avšak je potrebné, aby v spodnej časti strechy boli nainštalované ventilačné otvory, ktoré slúžia na prúdenie vzduchu a udržujú kvalitný chod turbín.

ventilacia ventilacia
Odvetrávanie ventilačných šachiet panelových domov

Každý panelový dom má ventilačnú šachtu, tzv. stupačku, do ktorej sú pripojené výustky z kúpeľne, WC, kuchyne. Odvetrávanie tejto stupačky sa realizuje centrálnym trojfázovým ventilátorom, umiestneným na streche objektu, ktorý spravidla vykazuje veľkú hlučnosť, časté poruchy a spotrebúva nezanedbateľné množstvo energie.

Preto sa v súčasnej dobe úspešne využívajú pre odvetrávanie stupačiek panelových domov ventilačné turbíny, kde po začiatočných nákladoch za turbínu a inštaláciu neplatíte už žiadne dalšie platby (napr. za energie a údržbu), všetky ďalšie náklady sú nulové. Pre odvetrávanie sa využívájú turbíny Hurricane, ktoré vďaka svojej konštrukcii, extrémnym objemom nasávania a zárukou na produkt (15 rokov), sú k odvetrávaniu stupačiek predurčené.

Turbína zabezpečuje plynulý ťah a vďaka komínovému efektu nedochádza k spiatočnému ťahu, a taktiež k prenikaniu nežiadúcich pachov v stupačke. Systém možno doplniť o axiálne ventilátory, ktoré zaistia maximálny komfort odvetrania – rýchle odsatie vzduchu z miestností do šachty a jeho odsatie ventilačnou turbínou, a to všetko bez hluku a otrasov vo ventilačnej šachte. Odvod vzduchu možno v jednotlivých miestnostiach regulovať uzatvárateľnou ventilačnou mriežkou.


Kontaktujte nás

Cesta poľnohospodárov 789/8
971 01 Prievidza, Slovakia

Tel.:   +421 465 421 306
Mob.:   +421 905 33 88 60

Email:  konzoly@otrade.sk

Na stiahnutie

Stiahnite si multimediálnu prezentáciu Edmonds vo formáte Powerpoint.
Ventilačné turbiny (formát PDF)